Wczesna złośliwa progresja raka tarczycy dziedzicznej czesc 4

Stopień zaawansowania guza wykonano zgodnie z klasyfikacją TNM (International Union against Cancer Cancer-node-metastasis). Analiza statystyczna
Związki pomiędzy kategorycznymi zmiennymi oceniano za pomocą dwustronnego testu dokładnego Fishera16. Aby przeanalizować różnice w wieku pacjentów w obrębie patologicznych podgrup, zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji.17 Po każdej analizie wariancji przeprowadzono testy post hoc. do równoczesnego porównywania parami poziomów czynników (to jest, kategorii patologicznych objawów tarczycy i podgrup mutacji linii zarodkowej w kodonie RET 634, odpowiednio). Wartości P zostały skorygowane dla wielu testów poziomów czynnika zgodnie z testem Tukeya-Kramera.18 Wszystkie wartości P były dwustronne.
Wyniki
Szczególne mutacje RET
Tabela 1. Tabela 1. Mutacje specyficzne dla RET związane z wieloma neoplazja endokrynologiczną i wariantami. Spośród 207 pacjentów, 98 było mężczyznami, a 109 kobietami. Tych 207 pacjentów należało do 145 rodzin; 29 rodzin miało fenotyp rodzinnego raka rdzeniastego tarczycy, a fenotyp MEN-2A 112. Mutacje MEN-2B w pozostałych czterech rodzinach były spontaniczne. Wyniki histologiczne w tarczycy obejmowały prawidłową architekturę u 11 pacjentów (5,3 procent), przerost komórek C u 66 pacjentów (31,9 procent), rdzeniastych raków tarczycy bez przerzutów guzowatych u 123 pacjentów (59,4 procent) i rdzeniastego raka tarczycy z przerzutami węzłowymi u 7 pacjentów (3,4 procent). Spośród 207 pacjentów (tabela 1) najczęściej mutowany kodon RET wyniósł 634 (62,8 procent), a następnie kodon 618 (9,2 procent); kodony 620 i 790 (6,8 procent każdy); kodon 891 (2,9 procent); kodon 791 (2,4 procent); kodony 609, 611, 804 i 918 (po 1,9 procent); kodon 768 (1,0 procent); i kodon 630 (0,5 procent). Oparte na pacjentach częstotliwości każdego z 12 zmutowanych kodonów RET były podobne do częstotliwości bazujących na rodzinie. Oparte na danych częstotliwości poszczególnych genotypów w kodonach domen zewnątrzkomórkowych 618, 620 i 634 zawierały się w przedziale od 0,5 do 4,8 procent, z wyjątkiem bardziej powszechnych genotypów C634Y i C634R, które miały odpowiednią częstotliwość 21,3 i 26,1 procent. .
Powiązany z wiekiem progresję do rdzeniastego raka tarczycy
Tabela 2. Tabela 2. Progresja do rdzeniastego raka tarczycy w pierwszych dwóch dekadach życia, zgodnie ze stanowiskiem domeny kodonu RET. Wystąpił istotny progresję wiekową od hiperplazji komórek C do rdzeniastego raka tarczycy i, ostatecznie, przerzutów węzłowych u pacjentów, których mutacje RET zostały zgrupowane zgodnie z kodonami zewnątrzkomórkowymi i wewnątrzkomórkowymi, których to dotyczy (Tabela 2). Średni wiek rozpoznania wynosił 8,3 lat u pacjentów z przerostem komórek C i mutacjami w domenie zewnątrzkomórkowej oraz 11,2 lat u takich pacjentów z mutacjami w domenie wewnątrzkomórkowej (P = 0,01). Wśród pacjentów z rakiem tarczycy z brakiem węzłów chłonnych średni wiek w chwili rozpoznania wynosił 10,2 lat u osób z mutacjami w domenie zewnątrzkomórkowej i 16,6 lat u osób z mutacjami w domenie wewnątrzkomórkowej (P = 0,002). Wśród pacjentów z rakiem tarczycy z dodatnim węzłem tarczycy średni wiek w chwili rozpoznania wynosił 17,1 lat u osób z mutacjami w domenie zewnątrzkomórkowej
[patrz też: pramolan działanie, staw barkowo obojczykowy ruchy, ministerstwo zdrowia lista leków dla seniorów ]
[przypisy: gumtree lublin, pramolan działanie, zapalenie czerwieni wargowej ]