Wczesna złośliwa progresja raka tarczycy dziedzicznej ad 6

Pheochromocytomas rozwinęły się jednocześnie u 3 z 207 badanych pacjentów (1,4 procent) (byli jednostronni u 2 pacjentów i nieokreśleni u pacjenta). Pacjenci ci mieli 12, 14 i 20 lat w czasie profilaktycznej wycięcia tarczycy, a wszyscy mieli mutacje RET w kodonie 634. Odwrotnie, nie zidentyfikowano żadnego pacjenta z nadczynnością przytarczyc. Jednak niektóre próbki z podejrzanych, przytarczających gruczołów przytarczyc, które uzyskano w wyniku biopsji tkanek lub resekcji według uznania chirurga, wykazywały wczesne histopatologiczne cechy gruczolaka przytarczyc. Dyskusja
Dziedziczny rak rdzeniasty tarczycy rozwija się z przednowotworowego przerostu komórek C.32 Termin przerost komórek C może być mylący, ponieważ atypia cytologiczna jest rozpoznawalna podczas rutynowego barwienia hematoksyliną i eozyną. 33 Transformacja nowotworowa z hiperplazji komórek C do rdzeniastej tarczycy rak jest jakościową, a nie ilościową zmianą. Zastosowanie kryterium liczbowego może być zatem nieistotne dla diagnozy33. Zgodne wzory monoklonalne hiperplazji komórek C występujące w obu płatach tarczycy nosicieli mutacji RET C634Y linii zarodkowej popierają koncepcję, że wczesna ekspansja klonalna poprzedza rozbieżność prekursorów komórek C każdego płata tarczycy.34 Występuje charakterystyczne opóźnienie między fazami – od transformacji od przerostu komórek nowotworowych C do rdzeniastego raka tarczycy, od raka do rozprzestrzeniania się komórki nowotworowe do węzłów chłonnych. Wśród pacjentów z genotypem 634 kodonu średni odstęp od rozwoju nowotworu do przerzutów guzowatych wynosił 6,6 roku – przedział czasowy, który mógłby umożliwić szybką interwencję chirurgiczną u znanych nosicieli.
Dziedziczny rak rdzeniasty tarczycy jest dobrym modelem do oceny przydatności terapii interwencyjnej u pacjentów z genetyczną predyspozycją do raka. Z wyjątkiem ludzkiego błędu, zastosowanie opartych na DNA testów predykcyjnych dla mutacji linii zarodkowych RET z udziałem eksonów 10, 11, 13, 14, 15 i 16 pozwala na precyzyjną diagnozę genetyczną, unikając fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych kalcytoniny. Wyniki testu.4 Korzyści medyczne z badań genetycznych, po których następowała profilaktyczna wycięcie tarczycy, powinny praktycznie wyeliminować ryzyko raka rdzeniastego tarczycy35 i powinny znacznie przewyższać przejściowy stan psychiczny typowy dla nosicieli mutacji RET podczas pierwszego roku po zgłoszeniu wyników badań genetycznych .36 Chociaż częsta obserwacja choroby może wydawać się niepotrzebna u nosicieli mutacji RET, u których dochodzi do hiperplazji komórek C lub prawidłowych wyników histopatologicznych w obrębie chirurgicznych próbek tarczycy, nie można wyciągnąć wniosków, dopóki nie będą dostępne długoterminowe wyniki. Testy genetyczne nie zapobiegają potrzebie badań biochemicznych w celu wykrycia guza chromochłonnego lub nadczynności przytarczyc u tych pacjentów. Współistniejące nowotwory nadnerczy i przytarczyc występują odpowiednio u 50% i 10% pacjentów.26 Badanie przesiewowe RET przed wystąpieniem objawów nie jest w stanie zidentyfikować spontanicznych mutacji, które jeszcze nie wystąpiły. Spontaniczne mutacje obejmują głównie kodony 918 i 634 i stanowiły 5,6 procent mutacji linii zarodkowej RET we francuskim rejestrze MEN.37
Być może najważniejszą kwestią związaną z testami genetycznymi jest moment przeprowadzenia całkowitej wycięcia tarczycy u nosiciela mutacji genu RET
[więcej w: prześwietlenie zębów, proteza bezklamrowa, rvg ]
[patrz też: obst oborniki, peroksydaza glutationowa, larmed kraków ]