szpital onkologiczny poznań garbary opinie ad 8

Dwóch z tych trzech otrzymywało zarówno gancyklowir, jak i immunoglobulinę od stycznia 1990 roku, w leczeniu śródmiąższowego zapalenia płuc z początkiem 45 dnia w jednym, oraz w leczeniu inwazyjnego zapalenia żołądka i jelit wywołanego CMV z 42 dniem w drugim. Uważamy, że ryzyko związane z uruchomieniem pozostałego pacjenta w grupie obserwującej gancyklowir tak późno po przeszczepie (dzień 98) nie było uzasadnione korzyściami. Ponadto, pacjent ten przeszedł okres największego ryzyka wystąpienia zapalenia płuc wywołanego CMV i był leczony ambulatoryjnie. Dlatego zdecydowaliśmy się zakończyć obserwację tego pacjenta, aby umożliwić ocenę końcowego punktu zapalenia płuc. Pacjent pozostał żywy i zdrowy, bez śródmiąższowego zapalenia płuc. Czytaj dalej szpital onkologiczny poznań garbary opinie ad 8

szpital onkologiczny poznań garbary opinie ad 7

U badanych pacjentów napromienianie przed przeszczepem wiązało się z nieznacznie zwiększonym ryzykiem (względne ryzyko 1,70; P = 0,15). Diagnoza, status choroby i obecność ostrej choroby przeszczepu przeciwko gospodarzowi klasy II lub wyższej w dniu 35 nie były istotnie związane z CMV-pozytywnym płukaniem oskrzelowo-pęcherzykowym. Skutki uboczne związane z gancyklowirem
Tylko jeden pacjent wymagał modyfikacji dawki podczas pierwszych dwóch tygodni leczenia, ale większość pacjentów wymagała takich modyfikacji podczas fazy podtrzymującej, jak wspomniano powyżej. Jedynym działaniem niepożądanym różniącym się istotnie częstością pomiędzy grupą leczoną a grupą obserwującą był maksymalny poziom kreatyniny w surowicy (P = 0,029). Czterech pacjentów w grupie miało maksymalne stężenie kreatyniny w surowicy . Czytaj dalej szpital onkologiczny poznań garbary opinie ad 7

Wielo-centrowa próba doustnej zydowudyny u dzieci z zaawansowaną chorobą wirusów niedoboru odporności ad

Świadoma zgoda została uzyskana od rodzica lub opiekuna każdego uczestnika; wymagane było zatwierdzenie protokołu i formularza zgody przez instytucyjną komisję odwoławczą każdego z ośrodków. Ocena i działania następcze
Uczestnicy byli widzieni przynajmniej raz przed wejściem (podczas selekcji), przy wejściu, co tydzień w pierwszym miesiącu, co dwa tygodnie przez następne dwa miesiące, a następnie co miesiąc. Podczas każdej wizyty rejestrowano objawy życiowe i masę ciała. Kompleksowe badanie fizykalne, w tym dokumentacja wzrostu i ocena neurologiczna odpowiednia dla wieku, została przeprowadzona podczas badań przesiewowych, przy przyjęciu, a następnie co osiem tygodni. Odpowiednia dla wieku ocena neuropsychologiczna i psychomotoryczna została przeprowadzona przy wjeździe i w 24. Czytaj dalej Wielo-centrowa próba doustnej zydowudyny u dzieci z zaawansowaną chorobą wirusów niedoboru odporności ad