Chemioterapia i radioterapia w porównaniu z radioterapią w III stopniu niedrobnokomórkowego raka

Badanie kliniczne zgłoszone przez Dillmana i wsp. (Wydanie 4 października) oraz towarzyszący mu artykuł redakcyjny Tannocka i Boyera2 podnoszą interesujące kwestie kosztów i korzyści w leczeniu raka. Chcielibyśmy doradzić dużą ostrożność przy interpretowaniu wyników badania.
W badaniu podjęto kwestię, czy dwa cykle chemioterapii, które były względnie nieskuteczne, jak oceniono na podstawie odsetka odpowiedzi (36 procent), istotnie zmienią przeżycie u pacjentów z nieoperacyjnym lecz zlokalizowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy leczeni są radykalną radioterapią . Współpracownicy mieli na celu zmianę przeżycia o 50 procent po dwóch latach i dlatego stwierdzili, że muszą zbadać 240 pacjentów, aby mieć 80 procent szans na to, że nie przeoczą różnicy w przeżywalności. Czytaj dalej Chemioterapia i radioterapia w porównaniu z radioterapią w III stopniu niedrobnokomórkowego raka