Wielo-centrowa próba doustnej zydowudyny u dzieci z zaawansowaną chorobą wirusów niedoboru odporności ad 11

Wzrost liczby komórek CD4 + był proporcjonalnie większy u dzieci z cięższym wyczerpaniem limfocytów przy wejściu. Kliniczne znaczenie zmian liczby komórek CD4 + jest niejasne, ponieważ dane nie są dostępne na temat naturalnego przebiegu zmian liczby komórek CD4 + w czasie u dzieci z nieleczoną infekcją HIV. Występowała również wyraźna tendencja do normalizacji poziomów immunoglobulin w surowicy, w szczególności poziomu IgG, jak opisano wcześniej w badaniach fazy I. Tendencja ta może być spowodowana bezpośrednim wpływem na funkcję limfocytów B lub pośrednią miarą poprawy w T funkcja-komórka. Podsumowując, doustną zydowudynę można bezpiecznie podawać dzieciom w wieku od 3 miesięcy do 13 lat. Czytaj dalej Wielo-centrowa próba doustnej zydowudyny u dzieci z zaawansowaną chorobą wirusów niedoboru odporności ad 11