Pęknięcie w obrębie jamy brzusznej: zagrażająca życiu przyczyna krwotoków cz. 3

width=300Śmiertelność po ostrym pęknięciu żylnym w obrębie jamy brzusznej wynosi aż 75%  u większości pacjentów umierających z powodu wstrząsu krwotocznego. Ostre pęknięcie może powodować bóle brzucha, zwiększenie obwodu brzucha i objawy wstrząsu hipowolemicznego. Chociaż natychmiastowa opieka jest wspomagająca, ostateczne leczenie wymaga eksploracyjnej laparotomii, aby zobrazować krwawiące źródło podwiązania. Angiografia jest potencjalną modalnością, ale lokalizuje źródło krwawienia tylko około jednej trzeciej pacjentów. Ważne jest wczesne rozpoznanie pęknięć żylnych w obrębie jamy brzusznej, aby uniknąć opóźnienia terapii, ponieważ pomimo leczenia ma wysoką śmiertelność. Pacjenci, którzy są stabilni hemodynamicznie z krwawiącymi wodobrzuszami mogą być bardziej zagrożeni krwotokiem niż typowy pacjent z marskością wątroby pomimo przewlekłego krwawienia. Należy zachować ostrożność u tych pacjentów podczas wykonywania paracentezy, zwłaszcza w przypadku konieczności paracentezy o dużej objętości lub u pacjentów, u których w przeszłości wystąpił uraz.
[patrz też: obst oborniki, peroksydaza glutationowa, larmed kraków ]