Wykrywanie krążącej enolazy Candida za pomocą testu immunologicznego u pacjentów z nowotworem i inwazyjną kandydoza ad

Inwazyjna kandydoza została sklasyfikowana dalej jako albo głęboka kandydoza (tkankowo inwazyjna kandydoza) albo grzybica (inwazyjna kandydoza potwierdzona jedynie przez posiew krwi). W tym badaniu udowodniona tkankowo głęboka kandydoza z definicji wykluczyła kandydozę śluzówkową. Infekcje grzybicze miejsc podśluzówkowych sklasyfikowano osobno. Kolonizację zdefiniowano jako obecność candidy wyizolowanej z powierzchni błony śluzowej (jamy ustnej i gardła, odbytu lub pochwy) bez śladu głębokiej infekcji trzewnej u pacjentów z nowotworem i neutropenią. Pięciu pacjentów z neutropenią, którzy mieli hodowlę moczu pozytywną dla Candida, zostało specjalnie wykluczonych z tego badania, ponieważ nie można było w sposób pewny wykluczyć lub udowodnić zakażenia górnych dróg moczowych. W celu określenia swoistości antygenem enolazowym u pacjentów bez objawów kandydozy, trzy grupy pacjentów z neutropenią oceniono jako kontrole: z bakteriemią, z grzybicą noncandida i bez mikrobiologicznego dowodu zakażenia. Pacjentów z neutropenią definiowano jako mających bakteriemię, jeśli mieli gorączkę, bakterie wyizolowane z hodowli krwi i brak dowodów na kandydozę. Pacjenci byli określani jako posiadający grzybicę noncandida, jeśli mieli gorączkę i mikrobiologiczną lub histopatologicznie dowiedzioną głęboką infekcję grzybiczą z powodu grzybów innych niż gatunki Candida (np. Aspergiloza płucna). Osoby, u których zdefiniowano brak mikrobiologicznego dowodu zakażenia, to pacjenci z rakiem, neutropenią i gorączką, u których nie stwierdzono mikrobiologicznie lub klinicznie potwierdzonej infekcji. Aby ocenić swoistość antygenem enolazy u osób kontrolnych bez zakażenia lub raka, pobierano i analizowano surowicę od zdrowych dawców krwi.
Monitorowanie mikrobiologiczne
Hodowle krwi, sterylne płyny ustrojowe i powierzchnie błony śluzowej uzyskano zgodnie ze wskazaniami klinicznymi w celu ustalenia diagnozy mikrobiologicznej u pacjentów z gorączką z gorączką. Wszystkie próbki hodowano na grzyby. Krew hodowano metodą Bactec (Becton Dickinson Diagnostic Instrument Systems, Baltimore), wirując w lizie (system izolacyjny, Dupont, Wilmington, Del.) Lub obie. Próbki z innych miejsc anatomicznych umieszczano na agarze glukozy Sabourauda. W każdym ośrodku zidentyfikowano gatunki drożdży za pomocą probówki zarodkowej, agaru z mąki kukurydzianej, systemu API-20C (Analytab, White Plains, NY). lub wszystkie trzy.
Zbieranie i posługiwanie się okazami
Próbki surowicy pobrano prospektywnie od wszystkich pacjentów z grupy kontrolnej i zakażonych. Po tym, jak pacjent w tym badaniu udowodnił wynik badania histopatologicznego tkanki lub hodowli krwi (lub obu), które miały zostać zainfekowane, próbki surowicy seryjnej otrzymano prospektywnie, a przebieg infekcji był ściśle monitorowany przez badaczy. Dane i próbki surowicy od wszystkich pacjentów w badaniu były zbierane przez codzienne monitorowanie.
Próbki surowicy zebrano, ponumerowano i zamrożono w miejscu -70 ° C na miejscu przez koordynatora klinicznego. Kodowane próbki zostały przesłane partiami do personelu laboratoryjnego, który przebadał próbki w sposób zaślepiony. Identyfikacja pacjenta nie została ujawniona, dopóki wszystkie próbki pacjenta nie zostały przetworzone
[podobne: opokan keto, enolaza, pramolan działanie ]