Wczesna złośliwa progresja raka tarczycy dziedzicznej

Postęp związany z wiekiem od hiperplazji komórek C do rdzeniastego raka tarczycy jest związany z różnymi mutacjami linii zarodkowej w rearanżowanym podczas proto-onkogenu transfekcji (RET), który może być stosowany do określenia optymalnego czasu dla chirurgii profilaktycznej. Metody
W tym europejskim wieloośrodkowym badaniu, przeprowadzonym od lipca 1993 r. Do lutego 2001 r., Zarejestrowaliśmy pacjentów, u których mutacja punktowa RET w linii zarodkowej, mieli 20 lat lub byli młodsi, byli bezobjawowi i poddani całkowitej wycięciu tarczycy po potwierdzeniu mutacji RET. Kryteriami wykluczającymi były rak rdzeniasty tarczycy o więcej niż 10 mm w największym wymiarze i odległe przerzuty.
Wyniki
Łącznie zidentyfikowano 207 pacjentów ze 145 rodzin. Wystąpił istotny progresję wiekową od hiperplazji komórek C do rdzeniastego raka tarczycy i, ostatecznie, przerzutów węzłowych u pacjentów, których mutacje RET zostały zgrupowane zgodnie z kodonami domen zewnątrzkomórkowych i wewnątrzkomórkowych oraz u tych z genotypem 634 kodonu. Nie stwierdzono przerzutów do węzłów chłonnych u pacjentów w wieku poniżej 14 lat. Na penetrację związaną z wiekiem nie miał wpływu rodzaj podstawienia aminokwasu kodowany przez różne mutacje kodonu 634. Specyficzne dla kodonu różnice w wieku występowania nowotworu i rodzinnych wskaźników współistniejącego występowania nadnerczy i przytarczyc sugerują, że ryzyko progresji było oparte na potencjale transformacyjnym indywidualnej mutacji RET.
Wnioski
Dane te dostarczają wstępnych wytycznych dotyczących czasu profilaktycznej wycięcia tarczycy u bezobjawowych nosicieli mutacji genu RET.
Wprowadzenie
Mutacje punktowe w przegrupowaniu podczas proto-onkogenu (RET) pojawiły się jako podstawa molekularna szeregu wyraźnych fenotypów klinicznych22,3 tak różnych, jak choroba Hirschsprunga (aganglionoza podśluzówki i splot jelitowy okrężnicy), rodzinny rak rdzeniasty tarczycy i mnogiej endokrynnej neoplazji (MEN) typu 2A (MEN-2A, charakteryzowanej przez rdzeniastego raka tarczycy, guza chromochłonnego i gruczolaka przytarczycznego) i typu 2B (MEN-2B, charakteryzujący się rakiem rdzeniastym tarczycy, pheochromocytoma, zjadliwym ganglioneuromatozą i deformacją szkieletu) .4 Kodowanie receptorowej kinazy tyrozynowej na chromosomie 10q11.2, mutacje linii zarodkowej RET u ludzi dotyczą zasadniczo czterech typów tkanek, z których wszystkie pochodzą z komórek nerwowych: komórek C tarczycy, komórek przytarczyc, komórek chromochłonnych rdzenia nadnerczy, i splot autonomiczny jelitowy.4
Paradoksalnie, mutacje punktowe obejmujące zewnątrzkomórkowe kodony RET 609, 618 i 620 mogą wywierać podwójny efekt, powodując zarówno utratę funkcji (choroba Hirschsprunga), jak i przyrost funkcji (rodzinny rdzeniasty rak tarczycy, MEN-2A lub MEN-2B). Utrata funkcji wynika ze zmniejszenia poziomów RET na powierzchni komórki. Zysk funkcji wynika z upośledzonego wiązania dwusiarczkowego dwóch sąsiednich cząsteczek RET ze względu na zawadę przestrzenną.5 Mechanizmy mutacji powodujących wzrost funkcji zależą od pozycji mutacji linii zarodkowej RET. 4 Mutacje obejmujące kodony domeny zewnątrzkomórkowej 609, 611, 618, 620, 630 i 634 aktywują receptor kinazy tyrozynowej przez dimeryzację i krzyżową fosforylację niezależną od ligandu
[patrz też: rebirthing jak to robić, proteza bezklamrowa, zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci ]
[więcej w: zniesienie lordozy, enolaza, dexacaps ]