szpital onkologiczny poznań garbary opinie ad 7

U badanych pacjentów napromienianie przed przeszczepem wiązało się z nieznacznie zwiększonym ryzykiem (względne ryzyko 1,70; P = 0,15). Diagnoza, status choroby i obecność ostrej choroby przeszczepu przeciwko gospodarzowi klasy II lub wyższej w dniu 35 nie były istotnie związane z CMV-pozytywnym płukaniem oskrzelowo-pęcherzykowym. Skutki uboczne związane z gancyklowirem
Tylko jeden pacjent wymagał modyfikacji dawki podczas pierwszych dwóch tygodni leczenia, ale większość pacjentów wymagała takich modyfikacji podczas fazy podtrzymującej, jak wspomniano powyżej. Jedynym działaniem niepożądanym różniącym się istotnie częstością pomiędzy grupą leczoną a grupą obserwującą był maksymalny poziom kreatyniny w surowicy (P = 0,029). Czterech pacjentów w grupie miało maksymalne stężenie kreatyniny w surowicy . 221 .mol na litr (2,5 mg na decylitr) w dniach od 35 do 120 (średni czas obserwacji, 67,8 dni), w porównaniu z żadnym w grupie 2 (średni czas obserwacji, 28,4 dni). U 14 pacjentów w grupie konieczne były modyfikacje dawki, ze względu na stężenie kreatyniny .133 .mol na litr (1,5 mg na decylitr), au 7 pacjentów z neutropenii (liczba neutrofilów, .1,0 × 109 na litr [1000 na milimetr sześcienny]) . Siedmiu pacjentów w grupie 2 miało maksymalny poziom kreatyniny .133 .mol na litr. Średnia liczba dni hospitalizacji po transplantacji szpiku była podobna w grupach i 2 (odpowiednio 56,5 i 66,0 dni, P = 0,60). Jednak 45 procent pacjentów w grupie 2 miało więcej niż dwie hospitalizacje, w porównaniu z 15 procentami pacjentów w grupie (P = 0,08).
Skutki uboczne procedury klatki piersiowo-pęcherzykowej
Pacjenci na ogół tolerowali płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe w dniu 35 bez powikłań. Nie było zgonów związanych z zabiegiem. Jedyny zachorowalność wystąpił u dwóch pacjentów z gorączką i naciekiem płucnym w odcinkach płuc poddanych płukaniu w ciągu 24 godzin po zabiegu. W obu przypadkach nieprawidłowości ustąpiły natychmiast po podaniu antybiotyków o szerokim spektrum działania.
Dyskusja
W badaniu tym zajęto się pytaniem, czy agresywna interwencja diagnostyczna z dokumentacją i profilaktyczne leczenie subklinicznej infekcji płucnej CMV może zapobiec zapaleniu płuc CMV u biorców allogenicznych przeszczepów szpiku kostnego. W naszym badaniu jedyne niepowodzenie leczenia w grupie z gancyklowirem wystąpiło u pacjentów, którzy otrzymali tylko część przydzielonego im leczenia. Badanie zostało zaprojektowane przy użyciu sekwencyjnego testu współczynnika prawdopodobieństwa, tak aby określenie wyników zminimalizowało niepotrzebne przypadkowe przypisania do grupy obserwacyjnej. Wstępne ustalenie znaczenia dokonano pod koniec marca 1990 r., A następnie zakończono losowanie. Następnie wszystkim pacjentom, którzy nie zostali jeszcze zapisani do badania, u których wystąpiło bezobjawowe zakażenie płuc wirusem CMV, zaproponowano profilaktyczne leczenie gancyklowirem. W tym czasie dziewięciu pacjentów zostało już losowo przydzielonych do leczenia, ale nie osiągnęło jeszcze 120 dni obserwacji. Sześć z tych dziewięciu losowo przydzielono do otrzymania profilaktycznego gancyklowiru. Pozostali trzej pacjenci byli w 98., 105. i 112. dniu po transplantacji
[patrz też: sennik klotnia, kłótnia sennik, zniesienie lordozy ]