Gen GPR54 jako regulator okresu dojrzewania ad 8

Panel H pokazuje zmniejszony rozwój dławika pręcikowego w porównaniu z Panelem G; paski skali przedstawiają cm. Panele I i J pokazują nieobecność i obecność, odpowiednio, strefy przedpokojowej X w nadnerczu; paski skali reprezentują 20 .m. Panel L pokazuje zmniejszoną formację kanału mlecznego, w porównaniu z Panelem K (ciemna masa jest węzłem chłonnym); paski skali reprezentują 0,5 cm. Panele M i N pokazują odpowiednio obecność i brak graafowych pęcherzyków i ciałek żółtych; CL oznacza ciałko żółte; paski skali reprezentują 300 .m. Myszy homozygotyczne (Gpr54 – / -) (Figura 2A i Figura 2B) były żywe i otrzymywane na oczekiwanej częstotliwości mendlowskiej heterozygotycznych par hodowlanych (Figura 2B i Dodatek 2). Analiza transkryptów RT-PCR nie wykazała wykrywalnej transkrypcji na końcu 3 homozygotycznego allelu Gpr54tm1PTL (Figura 2C). Myszy Gpr54 +/- były fenotypowo normalne i były płodne. Myszy Gpr54 – / – nie wykazywały żadnych fizjologicznych zmian związanych z dojrzewaniem płciowym. Jądra samców myszy Gpr54 – / – były znacząco mniejsze niż te w kontrolach dobranych pod względem wieku (Figura 5A) (średnia waga u dziewięciu myszy Gpr54 – / – 0,05 . 0,00 g, średnia w ośmiu dobranych pod względem wieku kontrolach, 0,18. 0,01 g; P <0,001 przez niesparowany test U Manna-Whitneya) i nie zawierało plemników w świetle kanalików nasiennych lub najądrza (Figura 5C, Figura 5D, Figura 5E i Figura 5F). Obecne były pierwotne spermatocyty, ale było bardzo mało haploidalnych spermatoidów, co sugeruje, że spermatogeneza została zapoczątkowana, ale zatrzymała się przed etapem podziału mejotycznego.
Samcom myszy brakowało również rozwoju gruczołów płciowych wtórnych, w tym gruczołu napletkowego (Figura 5G i Figura 5H), pęcherzyków nasiennych i prostaty (nie pokazano). W gruczole nadnerczy zmutowanych zwierząt nadal znajdował się najbardziej wewnętrzny obszar kory, który normalnie ustępuje w okresie dojrzewania (ryc. 5I i ryc. 5J). Nie zaobserwowano również zachowania płciowego u samców myszy. W ośrodkowym układzie nerwowym myszy Gpr54 – / – nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości morfologicznych, a zmutowane myszy rozwijały się poza wadą rozrodczą.
Samice zmutowanych myszy miały również wadliwy rozwój seksualny; miały małe otwory pochwowe i nie zachodziły w ciążę po odpowiedniej ekspozycji godowej. Rozmaz pochwy składał się z niezakanatyzowanego nabłonka i nici śluzowych podobnych do obserwowanych u niedojrzałych samic myszy, co wskazuje na brak cyklu rujowego. Rogi macicy u samic myszy Gpr54 – / – były nitkowate, a jajniki były znacznie mniejsze niż normalnie (średnia waga u dziewięciu myszy typu dzikiego, 5,7 . 0,7 mg, średnia waga u ośmiu zmutowanych myszy, 1,0 . 0,1 mg; 0,001 przez niesparowany test U Manna-Whitneya) (Figura 5B). Tkanka sutkowa nie wykazywała dojrzewania po dojrzewaniu rozgałęzionych przewodów nabłonkowych (Figura 5K i Figura 5L). Jajniki zawierały pęcherzyki pierwotne i wtórne, a czasem także wczesny pęcherzyk antralny, ale brak dużych mieszków graafowych lub ciałek żółtych (Figura 5M i Figura 5N).
Fenotypy endokrynologiczne u myszy z niedoborem Gpr54
Rysunek 6. Rysunek 6. Poziomy hormonów w Gpr54 – / – Myszy
[hasła pokrewne: półpasiec ile trwa, korona cyrkonowa, lekarz medycyny pracy warszawa cena ]
[przypisy: gumtree lublin, pramolan działanie, zapalenie czerwieni wargowej ]